30 års Windows billeder, fra ver. 1 til ver. 10

Windows fylder 30 år i denne uge.
“The Verge” har samlet billeder af de mange versioner.

Samme historie fra ZDnet:

Det er sjovt at se versionerne linet op

Mit første egentlige pc bekendtskab var Windows 95 - jeg var blank og vidste intet om hvordan og hvorfor -

Windows 98 og Windows Me - kom og gik ubemærket -

Med windows 2000 var interessen vagt -

Og med XP (2001) var interessen forseglet - XP ramte plet, både i udformning - brugervenlighed og holdbarhed. Der skulle fx ikke meget ram til, for at systemet kørte gnidningsløst - og hvis man modificerede systemet på forskellig måde, kunne man komme langt ned i ram forbrug - Desværre blev de udefra kommende trusler med tiden mere og mere fremherskende, og der måtte i levetiden tilføjes 3 servicepack`s. Tiden løb vel til dels også fra den øvrige hardware.

Vista (2007) var anderledes - næsten uanset hvor mange ram-kræfter man forsynede det med, var systemet overvejende tungt og omstændeligt.

Med Windows 7 (2009) blev det meget bedre, og en værdig arvtager til XP, når det nu skulle være - men win7 64bit kan også lide ram -

Med Windows 8 (2012) blev det ugennemskueligt og besværliggjort, det blev en spring over.

Windows 10 (2015) jo måske, bare ikke lige nu -

:grinning:

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.