Airwatch, VMwares suite til styring af iOS og OSX enheder

Nu har VMware lavet en styringssuite, en række programmer som kan holde firmaers mobile Apple-enheder opdaterede og synkroniserede.

Artiklen er på engelsk, og den er sponseret af VMware.

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.