Kaspersky: license cannot be activated in this region

Jeg har i en årrække brugt KIS til min of familiens PCer, så det var uden overvejelser, at jeg fornyede licenser for en ny periode med kun 5 dage tilbage af den gamle licens.

Datter er pt i Indien på Uni i Chenie Indien og kommer vel hjem igen om 2 mdr.
Da hun skulle lægge den nye licens ind blev den afvist: License cannot be acivated in this region.

Kaspersky: All boxed licenses for Kaspersky Anti-Malware products for Home are regionally restricted to specific regions. These restrictions are listed on all boxes, either on the front or on one of the side panels.
However, when selling Kaspersky products, many vendors simply unbox activation codes and e-mail them to avoid shipping costs. This practice results in customers encountering regional activation errors.

Forhandleren: På at jeg ikke er belvet oplyst om denne begrænsning: Det er oplyst i vores handelsbestingelser som man som kunde godkender ved sit køb - dette er EU lovgivning.
Udsnit af tekst _ "
På e-Gear.dk oplyses varens væsentlige egenskaber. Via de eksisterende oplysninger kan Køber ligeledes se om licensen til et softwareprodukt er tidsbegrænset eller ubegrænset. Alle vores produkter er købt og markedsført indenfor “De Europæiske Fællesskaber”. Som forbruger i EU kan du derfor købe og anvende de produkter vi forhandler frit indenfor alle nuværende EU-lande."

Ja hvor står det, at man ikke kan aktivere sit product i Indien ?

Æv for sa…

Henrik

Tja - Indien er vist ikke medlem af EU :sleepy:

Nu skal jeg ikke svare for om spywarefri-shop.dk oplyser bedre om dette end e-gear.dk – eller om deres licenser måske dækker worldwide. Men sådan helt principielt synes jeg måske det er lidt underligt at du lægger en “Ros og Ris” i dette forum på et produkt du har købt hos en slags konkurrent.

Nu er det ikke så meget Ris/Ros til Spywarefri omend jeg i flere omgange har købt samme produkt på samme måde hos Spywarefri. Det er mere den overraskelse at man ved at ompakke et produkt kan skjule en ibrugtagningsbegrænsning fra den oprindelige producent og man samtidig fraskriver sig tilbagelevering når det drejer sig om licenser solgt digitalt.

Jeg finder også begrænsningen tåbelig, da man kan aktivere produktet gennem en proxy server /VPN forbindelse, som simulerer, at du kommer fra et EU land. Så hvad vinder Kaspersky ved at have denne begrænsning?

Til Kirpo: no comments.

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.