Min side bliver afvist som porno

På bibliotekerne bliver min hjemmeside afvist som porno, selvom den ikke har det fjerneste med dette at gøre.

Da jeg sad på biblioteket markerede jeg teksten og sendte den i en mail til mig selv. Da jeg kom hjem og ville åbne min mail kom der meddelelse om at jeg fik en uønsket mail og at den ville blive gemt som spam.
Jeg tog samtiig en PrtScn, som jeg også sendte til mig selv. Den kom uhindret:

Billede indsat i tekst 1

Jeg sender det første af min index.html:

Peters Vandreture - vandre i naturen

Peters vandreture

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.