Nogle hovedpunkter fra denne weekends sommermøde for supporterne

For at informere lidt om, hvad vi har haft oppe til drøftelse, lægger jeg denne tråd med nogle hovedpunkter fra mødet.

Ønsker vi en ny kategori vedr. mobile apparater som tablets, SmartPhones, mm. ?
Ja, vi prøver at samle op i en ny kategori, hvor vi behandler sikkerhed vedrørende Mobile enheder. Så kan vi altid slette den, hvis den ikke bliver brugt.

Hvad med alt det forældede stof der er på siden? Hvem laver nyt og hvem retter det forældede?
1. Vi (især Thomas Huulbæk) fjerner som det første de forældede emner fra siden. Vi (supporterne) laver en intern tråd hvor vi giver input til Thomas om, hvad der skal ændres eller slettes på “hoved-siderne” på Spywarefri.dk
2. Softwaresiden skal opdateres, mange ting skal fjernes. Karaktererne fjernes fra siden, da karaktererne ikke er opdaterede.
Perhaps Emeritus’ gratis sikkerhedspakke kan stadig bruges.

Når en rensning er afsluttet og supporten kan se at computeren ikke er tilstrækkelig sikret vil det så ikke være en god idé at bede brugeren sikre sig bedre fremover?
jo.

Nye sikkerhedsteknikker - om de kan gå og kan anbefales til Hr og Fru Danmark.
Jo, det er en god ide, så vi giver initiativet videre til Tesk TeamSpywarefri, og spørger ham, hvad han havde tænkt sig. Måske kan andre også deltage?

Derudover, så bør vi fokusere på sikkerhed til telefoner i større grad end nu?
ja, vi prøver det af i en ny kategori.

Reklamer, ja/nej?
Hvis ja, fordeling af “millionerne”?
Reklamerne anslås at kunne indbringe ca. 13.000 om året, så vi valgte, at de skulle gå ubeskåret til Sikkernet. Thomas Huulbæk opretter en intern supporter-tråd med oplysning om den aktuelle indtægts størrelse, så vi kan følge med i, hvordan udviklingen bliver i forhold til det forventede.

Heptas forslag:
"Kunne det ikke være nyttigt hvis man på en eller anden måde fik brugerne gjort opmærksom på, at vigtigt information ofte kan være:

Styresystem
Browser
Sikkerhedsprogram/mer
Computermodel
Rutineret,lettere øvet, nybegynder
http://www.spywarefri.dk/saadan-bruger-du-forum/ - opdateres!
Måske en forbedret brugerprofil, på længere sigt, kunne være en stor hjælp. ? "

[b]Thomas Huulbæk laver en automatik, så der bliver spurgt efter disse oplysninger, når brugerne starter en ny tråd.

Alternativt finder Bertie TeamSpywarefri ud af, om der kan laves et script, der kan køres af brugerne, når de åbner en ny tråd.[/b]

Mo-od’s forslag:
“… Når vi er ved forslag, kunne der så ikke oprettes en rubrik, hvor installering/brugsanvisning til nyttige programmer omtales. Jeg tænker ikke mindst på programmer, såsom Avast, Appremover, PSI Secunia. Online Armor Firewall m. fl., som ikke mindst Nevbie Forumsupporter har omtalt under “Brugernes egne tips og ideer”. Måske under/ifm. rubrikken Vidensbase!
Det er lettere irriterende, at de programmer og beskrivelser er så svære at finde/opdage!..”
jo, det kigger vi på.

Magic TeamSpywarefri har ønsket at overgå til “Emeritus”-status.
Fromsej TeamSpywarefri skriver til ham og ønsker ham tillykke med den nyvundne hæderstitel, og Thomas ændrer i forumsoftwaren så Magic TeamSpywarefri fremover bliver til Magic Emeritus.

Referent Sander TeamSpywarefri.

Tak for info. :slight_smile:
Jeg lukker efter os.