PC sikring

Som jeg opfatter det, findes der en del software, der kan give adgang til ens PC, selv om man ikke kender det kodeord, der normalt bruges til at skaffe adgang.

Hvordan sikrer man sig 100% mod uautoriseret adgang.

Krypteringssoftware som VeraCrypt kan kun kryptere drev med operativsystem, hvis drevet har MBR.
Min pc kører med GPT.

Hilsen

Steffen

Der er ingen, der svarer. Det må vel betyde, at det IKKE er muligt at beskytte sig mod uautoriseret adgang til ens pc.

Det er lidt skræmmende.

Måske…

http://www.jetico.com/products/personal-privacy/bestcrypt-volume-encryption/

“BestCrypt Volume Encryption now allows encryption of boot/system volumes on computers with operating systems loaded according to Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).”

En oversigt:

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.