System Restore i Windows 10

(jce) #1

Hej, jeg har en ny pc med Windows 10. Jeg har forsøgt at slå System Restore til; men rubrikken er grå, og man kan ikke markere i cirklen hvor System Restore aktiveres. Har nogen et forslag?

0 Likes

(jce) #2

Har selv fundet svaret. Sorry.

0 Likes