Værktøj hjælper ofre for Crysis-ransomeware

Set på dk.cert, og videre i de tilknyttede Links på siden -

https://www.cert.dk/nyheder/nyheder.shtml?16-11-15-13-07-51

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.