Brugere

 1. Hvis du bruger Spywarefri Forum, så er det som privatperson. Vi hjælper for eksempel ikke med at rense virksomheders computere.

 2. Hvis du vil oprette eller besvare spørgsmål på Spywarefri’s Forum, skal du være oprettet som bruger. Du skal ved oprettelsen angive en gyldig e-mailadresse.

 3. Det er kun tilladt at have én brugerprofil, med mindre andet er aftalt.

 4. Det er ikke tilladt at videregive brugernavn/password til andre eller være flere om én brugerprofil. Endvidere må ordene Spyware, Team, Forum, Supporter og Emeritus ikke indgå i brugernavnet, for at undgå forveksling mellem brugere og Spywarefri’s supportere.

Regler for brugen af forum

 1. Du må ikke linke til sider, hvorfra der kan hentes ulovligt materiale, eksempelvis cracks, fremstilling af spyware, trojaner, virus, og lignende. Forsøg at holde dig til emnet, hvis du svarer på spørgsmål.

 2. Du må ikke linke til sider, som indeholder virus, orme, spyware, trojanske heste, skadelige ActiveX-controls eller anden skadelig kode, med mindre det er nødvendigt for indlægget…

 3. Det er ikke tilladt andre brugere end godkendte medlemmer af Spywarefri (dvs. Team Spywarefri, Supporter Emeritus eller Team Supporter), at vejlede brugerne af Spywarefri’s forum i brugen af ComboFix, DDS, HijackThis og lignende analyseprogrammer. Disse programmer kan med en forkert vejledning være ødelæggende for en computers funktioner.

 4. Systemer med ulovligt software kan ikke holdes opdateret og derved heller ikke sikres ordentligt for snavs. TeamSpywarefri anerkender ikke brugen af piratkopier, cracks, keygens og lignende. Af nævnte årsager forbeholder vi os ret til ikke at supportere ulovlige systemer.

 5. Det er ikke tilladt at videregive registreringskoder, cd-keys og lignende, og det er ikke tilladt at spørge om disse.

 6. Nedsættende bemærkning om andre eller direkte injurier er ikke tilladt.

 7. Overtrædelse af reglerne kan anmeldes til admin pr. e-mail til info(at)spywarefri.dk. Erstat (at) med @

 8. Overtrædelse kan medføre deaktivering af bruger.

 9. Admin, administratorer og supporteres beslutninger skal efterleves. Mener man, at disse har truffet en forkert afgørelse eventuelt på grund af manglende oplysninger, kan sagen igen forelægges admin/administrator.

 10. Når du skriver i Spywarefris forum, er dine indlæg blivende. Dvs. du giver samtykke til, at dine indlæg nu og fremover kan ses offentligt.

Betingelser

 1. Spywarefri påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og skader på software, hardware, programmel m.m., som kan henføres til support fra forummet på Spywarefri.dk. Alle råd, vejledninger og oplysninger givet i forummet bliver altså fulgt alene på brugerens eget ansvar!

 2. Ved indtastning af e-mail adresse gives der samtidig samtykke til, at Spywarefri må udsende nyhedsbreve og e-mails vedr. Spywarefri.

 3. Spywarefri forpligter sig til at hemmeligholde brugernes e-mailadresser og aldrig viderelevere disse til andre.

 4. Ved login på Spywarefri’s forum tilkendegiver du, at du har accepteret regler og betingelser for Spywarefri’s forum.

 5. Spywarefri kan til enhver tid udelukke brugere som ikke efterlever disse regler og betingelser…